top of page

בר הראל | Bar Harel

בר הראל | Bar Harel
זמרת יוצרת, מלחינה, מעבדת ומפיקה, יוצרת מוזיקה אלקטרו-אקוסטית.
מנגנת ושרה בהרכב "Shadow Ensemble" ובהרכב "נימבין" וחלק מצמד הפולק פופ "בר ומיכל".
מלחינה ומעצבת סאונד לתיאטרון, קולנוע, משחקים וטלוויזיה.


♥️ אתר

♥️ אתר נוסף

♥️ צרו קשר

אינדי, אינדי-פופ, אלקטרוני, זמרת, זמרת-יוצרת, מוזיקה לסרטים וטלוויזיה, פולק, פופ

ז׳אנרים:

bottom of page