top of page

נויה סול - הבלוז של בנות חורין

נויה סול - הבלוז של בנות חורין
הבלוז של בנות חורין

נויה סול מקימה לתחיה את הבלוז המקורי, הנשי, של ראשית המאה העשרים:
הבלוז שצמח כתגובה של נשים שחורות שמצאו את עצמן, לראשונה בהסטוריה, בנות חורין – חירות חוקית, כלכלית מינית. ומלוא המשמעות של חירות כוללת גם את ההבנה שהחירות לא דואגת לך, היא רק מאפשרת לך לדאוג לעצמך ככל יכולתך.

הפער בין התקוות לבין המציאות הצמיח מוזיקה חזקה, נוקבת, יפה, חרמנית ללא בושה וגלוית לב לגבי כל צדדי החיים – הטובים וגם העצובים.

♥️ אתר

♥️ אתר נוסף

♥️ צרו קשר

בלוז, ג׳אז

ז׳אנרים:

bottom of page