top of page

נסטיה

נסטיה
זמרת יוצרת שירים בשפה העיברית. השירים שלי הם אוסף של סיפורים על חלומות, תקוות ואכזבות, והתבוננות בעולם הפנימי שלי במקביל אל העולם החיצוני.

אינדי-פופ, זמרת-יוצרת, פולק, פופ

ז׳אנרים:

bottom of page